Regulamin

Mamy nadzieje, że przestrzeganie poniższych punktów regulaminu służyć będzie zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju naszych Gości.

 1. Domki wynajmowane są na turnusy 7- dniowe (od soboty do soboty), poza sezonem ( lipcowo-sierpniowym) – terminy do uzgodnienia.
 2. Doba w domku rozpoczyna się o godz. 17.00 a kończy o godz. 10.00. Wcześniejszy wyjazd nie obliguje do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 3. Wstępnej informacji na temat możliwości rezerwacji udzielamy telefonicznie lub mailowo. Warunkiem dokonania rezerwacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (mailem) i wpłata zadatku w wysokości 30% w terminie 3 dni od zgłoszenia (na podane konto bankowe).
 4. Po otrzymaniu wpłaty i formularza zgłoszeniowego prześlemy mailowe potwierdzenie rezerwacji, co będzie równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją regulaminu.
 5. Zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
 6. W dniu przyjazdu przybywający Goście zobowiązani są do zameldowania się oraz uiszczenia opłaty za cały pobyt wraz z kaucją zwrotną w wysokości 300,00 zł i opłatą klimatyczną gotówką. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód i zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń i zdaniu kluczy.
 7. Nasi Goście zobowiązani są do przyjazdu najpóźniej do godziny 23:00. W przypadku niezgłoszenia się po tym terminie zastrzegamy sobie prawo uznania rezygnacji z pobytu i odstąpienia od umowy.
 8. Przekazanie oraz zdanie domku odbywa się w obecności wynajmującego.
 9.  W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody należy niezwłocznie powiadomić wynajmującego i nie dokonywać napraw na własną rękę.
 10. Cisza nocna obowiązuje między godziną 23.00-7.00.
 11. W przypadku uporczywego zakłócania wypoczynku innym Gościom zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom naruszającym regulamin, bez zwrotu kosztów pobytu.
 12.  Teren nie jest strzeżony, nie ponosimy odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy oraz wartościowe rzeczy pozostawione w domku, ani następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 13. W domkach i na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, rozpalania ognia otwartego, grillowania oraz smażenia ryb, a także używania własnych grzejników, kuchenek i butli gazowych. Grillowanie, smażenie ryb odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu.
 14. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i wyłączania z kontaktu suszarek, lokówek, żelazek, golarek, ładowarek itp. sprzętu przed opuszczeniem domku.
 15. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi, w szczególności nad wodą.
 16. Do jednego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
 17. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.
 18. Przebywanie w domkach osób niezameldowanych w godz. 23.00-7.00 jest warunkowe i wymaga uzgodnienia.